Disclaimer

Dermul Vastgoed En Beheer NV (ondernemingsnummer: 0634.656.746) publiceert op www.dermul.be ("de Website") en socialemedia-accounts ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Dermul Vastgoed En Beheer NV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website en socialmedia-accounts is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid
Dermul Vastgoed En Beheer NV spant zich in om de inhoud van de Website en haar en socialmedia-accounts zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website en socialmedia-accounts aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De op de Website en socialmedia-accounts opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dermul Vastgoed En Beheer NV geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dermul Vastgoed En Beheer NV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dermul Vastgoed En Beheer NV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste update werd uitgevoerd op 27/09/2022. Voor verdere informatie kan u ons altijd bereiken via info@dermul.be.